Wpływ deratyzacji na ekosystemy miejskie i naturalne

5 min 9 miesięcy

Deratyzacja, czyli zwalczanie gryzoni, jest często stosowaną praktyką w celu zapobiegania szkodom i zagrożeniom związanym z obecnością tych szkodników w przestrzeni miejskiej i wiejskiej. Chociaż zwalczanie gryzoni może być korzystne dla ludzi, niesie ze sobą również pewne skutki dla ekosystemów miejskich i naturalnych. W tym […]