0 3 min 1 rok

Sadownictwo to jedna z ważniejszych gałęzi rolnictwa.

Nic w tym dziwnego, ponieważ w gospodarstwach posiadających własne sady, istnieje możliwość uprawy różnego typu owoców krajowych, a czasami też zagranicznych (w przypadku posiadania cieplarni oraz zapewniania innych kontrolowanych warunków). Sprawą bardzo istotną w przypadku takich upraw, jest ochrona owoców, a także ich drzew i krzewów przed wieloma niekorzystnymi czynnikami. Jednym z poważniejszych zagrożeń są różne choroby wywoływane przez grzyby, którym trzeba zapobiegać.

Do czego służą fungicydy wykorzystywane w sadownictwie?

Fungicydy sadownicze i ich użytkowanie

Do grona skuteczniejszych sposobów zwalczania niechcianych chorób wywoływanych przez grzyby, zalicza się stosowanie preparatów chemicznych. Chodzi tutaj przede wszystkim o fungicydy. Pod tą nazwą kryją się preparaty mające na celu zwalczanie wielu odmian grzybów. Część preparatów działa ogólnie, podczas gdy inne przeciwdziałają jedynie konkretnym typom schorzeń grzybiczych. Najczęściej stosuje się je w formie oprysków wykonywanych nad sadami. To pozwala na pokrycie ogromnych obszarów sadowniczych w krótkim czasie.

Jeśli chodzi o szeroko pojęte fungicydy to preparaty tego rodzaju potrafią skutecznie chronić drzewa i krzewy owocowe, zabezpieczając je przed rozwojem groźnych grzybów i schorzeń dotykających korzenie, łodygi, liście, a także same owoce. Często produkty tego rodzaju stosuje się profilaktycznie. Okazuje się jednak, że sporo fungicydów sadowniczych można również stosować już po wykryciu konkretnych chorób w celu likwidacji grzybów, które do nich doprowadziły.

Dostępność fungicydów przeznaczonych do użytkowania w sadach, nie jest niczym problematycznym na terenie naszego kraju. Produkty tego rodzaju można zamawiać u wielu producentów oraz dostawców. Sporo informacji na temat takich wyrobów, a także ofert sprzedaży można znaleźć w Internecie, na przykład pod adresem https://innvigo.com/fungicydy-sadownicze/. Innymi słowy znalezienie fungicydów sadowniczych o określonym działaniu, nie stanowi obecnie dużej trudności ani nie zajmuje zbyt wiele cennego czasu.