0 3 min 1 rok

Odwołanie lotu przez przewoźnika jest sytuacją, z którą pasażerowie czasami się spotykają.

Może to prowadzić do zakłóceń w planach podróży i wywoływać frustrację. Na szczęście, w takich przypadkach przysługują pasażerom pewne prawa, w tym zwrot kosztów biletów oraz możliwość ubiegania się o odszkodowanie. Warto dowiedzieć się, jakie prawa przysługują pasażerom w przypadku odwołanego lotu, zasady zwrotu kosztów oraz warunki uzyskania odszkodowania.

Prawa pasażerów w przypadku odwołania lotu przez przewoźnika

Zwrot kosztów i odszkodowanie za odwołany lot

W przypadku odwołanego lotu, przewoźnik powinien zaproponować pasażerom alternatywne połączenie, które pozwoli im dotrzeć do miejsca docelowego jak najszybciej. Jeśli to możliwe, przewoźnik powinien zapewnić rezerwację na innym locie bez dodatkowych opłat dla pasażerów. Jeśli nie jest możliwe zaoferowanie innego połączenia w odpowiednim terminie, pasażerowie mają prawo do zwrotu kosztów biletów. W niektórych przypadkach, z powodu odwołanego lotu, pasażerowie mogą być zmuszeni do poniesienia dodatkowych kosztów, takich jak nocleg w hotelu czy posiłki. W takiej sytuacji, przewoźnik jest zobowiązany do zwrotu tych dodatkowych kosztów. Pasażerowie powinni zachować dokumenty potwierdzające poniesione koszty, aby móc ubiegać się o ich zwrot.

Ponadto, przewoźnik może być zobowiązany do wypłaty odszkodowania za odwołany lot, zgodnie z przepisami rozporządzenia Unii Europejskiej nr 261/2004. Warunkiem wypłacenia odszkodowania jest spełnienie określonych kryteriów. W przypadku lotów o długości powyżej 1500 km, odwołanie lotu musi wynikać z winy przewoźnika. Dodatkowo, odwołanie powinno być zgłoszone mniej niż 14 dni przed planowanym odlotem. Wysokość odszkodowania zależy od długości lotu i opóźnienia, przy czym może wynosić od 250 do 600 euro.

Odwołany lot może stanowić poważne utrudnienie dla pasażerów, ale mają oni prawa, które chronią ich interesy. Przewoźnik powinien zaproponować alternatywne połączenie lub zwrócić koszt biletów, jeśli nie jest możliwe znalezienie innego lotu. Ponadto, przysługuje pasażerom odszkodowanie za odwołany lot, pod warunkiem spełnienia kryteriów, określonych w przepisach Unii Europejskiej.