0 3 min 2 lata

W wielu sytuacjach osoby posiadające zadłużenie, wobec których toczy się postępowanie egzekucyjne, próbują za wszelką cenę unikać kontaktu z komornikiem.

Wiąże się to z unikaniem odbierania korespondencji oraz kontaktów osobistych. W perspektywie długofalowej, takie postępowanie sprawi, że dłużnik ucierpi w wyniku dodatkowych trudności oraz problemów. Nieunikanie kontaktu z komornikiem może w znacznym stopniu ułatwić prowadzoną egzekucję w sposób, który będzie jak najmniej uciążliwy dla osoby zadłużonej, jak również dla pozostałych mieszkańców. Dobrze jest więc nie unikać kontaktu z komornikiem.

Unikanie komornika – dlaczego nie warto tego robić?

Rozmowa z komornikiem oraz odbieranie korespondencji

Zgodnie z prawem, które obowiązuje na terenie naszego kraju, korespondencja od komornika jest często dostarczana jako list polecony za zwrotnym potwierdzeniem odebrania. Czasem pisma sądowe i inne elementy korespondencji mogą być dostarczane osobiście przez komornika. Odpowiednie listy i pisma trafiają do rąk własnych dłużnika lub dorosłej osoby zamieszkującej z dłużnikiem, która nie jest jego przeciwnikiem w sprawie. W przypadku braku możliwości doręczenia pisma, adresat otrzyma stosowną informację na temat korespondencji na specjalnym awizo.

Niestety wielu adresatów nie reaguje na awiza lub odmawia odebrania korespondencji komorniczej w urzędzie pocztowym. W ten sposób tylko utrudniają sobie sprawę, ponieważ pozbawiają się istotnej wiedzy związanej ze sprawą. Zgodnie z polskimi przepisami korespondencja i tak zostaje uznana za doręczoną, nawet jeśli nie zostanie odebrana przez dłużnika. Brak wiedzy na temat danej sprawy może więc doprowadzić do wielu niemiłych niespodzianek.

Dobre jest więc wykonać telefon do kancelarii opisywanej jako komornik katowice lub do innych kancelarii prowadzących konkretne sprawy. Można też przybyć do takich placówek osobiście. Dzięki rozmowie z komornikiem lub jego pracownikami można wspólnie dojść do sensownego rozwiązania, dzięki któremu możliwe jest zaspokojenie roszczeń wierzyciela w jak najmniej uciążliwy sposób dla dłużnika.