0 3 min 10 miesięcy

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych odgrywa kluczową rolę zapewniając wsparcie finansowe i strukturalne osobom niepełnosprawnym oraz przedsiębiorcom, którzy angażują się w zatrudnienie osób niepełnosprawnych.

Fundusz ten oferuje różne rodzaje dotacji, które wspierają zarówno pracodawców, jak i osoby niepełnosprawne w ich dążeniu do pełnej integracji i samodzielności.

Wsparcie osób niepełnosprawnych przez PFRON

Jakie firmy mogą otrzymać dotację PFRON?

PFRON oferuje znaczne wsparcie finansowe dla przedsiębiorców, którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne. Jednym z warunków uzyskania tej pomocy jest zatrudnienie co najmniej 25 pracowników, z których co najmniej 6% stanowią osoby niepełnosprawne. Dotacje mogą być wykorzystane na różne cele, w tym dostosowanie miejsca pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na przykład, przedsiębiorca może otrzymać wsparcie finansowe na dostosowanie budynku, instalację windy lub likwidację barier architektonicznych, tak aby osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich mogły swobodnie korzystać z miejsca pracy.

Fundusz oferuje także wsparcie finansowe na dostosowanie miejsca zamieszkania do ich potrzeb. To może obejmować sfinansowanie instalacji windy w budynku mieszkalnym, dostosowanie klatki schodowej lub wejścia do budynku, aby umożliwić osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich swobodny dostęp do swojego miejsca zamieszkania. Fundusz PFRON może również pomóc osobom niepełnosprawnym w założeniu własnej działalności gospodarczej. Przyznawane dotacje umożliwiają zakup niezbędnego sprzętu lub narzędzi oraz dostosowanie miejsca pracy do indywidualnych potrzeb przedsiębiorcy z niepełnosprawnością.

PFRON wspiera rozwój społeczeństwa otwartego i równego. Poprzez udzielanie dotacji zarówno przedsiębiorcom, którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne, jak i samym osobom niepełnosprawnym. Można znaleźć wiele obszarów, w których niepełnosprawnym pomaga PFRON dotacje dla przedsiębiorców to ważne wsparcie, aby wspomagać firmy zatrudniające niepełnosprawnych.