0 3 min 2 lata

Niekiedy filmy mają problemy z odzyskaniem należności od klientów, mogą być to osoby prywatne czy też firmy.

Przyczyn może być wiele, może być to zła sytuacja finansowa firmy czy też choroba osoby, która przykładowo wzięła towar na raty. Oczywiście należy poszukać sposobów na szybkie rozwiązanie problemów, które nie będą uciążliwe dla żadnej ze stron. Niekiedy można wstrzymać się z egzekucją czy też wynajmowaniem firmy windykacyjnej kiedy widzimy wolę spłaty, jednak bieżąca sytuacja materialna klienta na to nie pozwala.

W jaki sposób odzyskuje się należności?

Windykacja długu przed wejściem na drogę sadową

W przypadku kiedy chcemy odzyskać dług, musimy udowodnić iż będziemy ściągali go na pewnej podstawie. Może być to przykładowo umowa, natomiast dokumentem, na podstawie którego następuje obowiązek zapłaty, będzie faktura czy też rachunek. Firma windykacyjna powinna zapoznać się z umową, znać kwotę która powinna być spłacona. Dzięki temu należności będą odbierane w sposób zgodny z prawem. Oczywiście wszystkim stronom zależy na tym, aby ominąć postępowanie sądowe, dojść do polubownego załatwienia sprawy. Niekiedy klienci przedstawiają realne założenia co do spłaty, wówczas można oczywiście zrezygnować z wychodzeniem na drogę sądową, poczekać na wpłatę, przedłużyć termin płatności.

Jeżeli jednak droga polubowna nie jest możliwa, wówczas można wejść na drogę postępowania sądowego, gdzie sąd wyda wyrok w sprawie spłaty zadłużenia. Oczywiście jeżeli dług nie zostaje spłacony, wówczas w celu odzyskania należności może być rozpoczęte postępowanie egzekucyjne, w tym przypadku komornik może otrzymać wniosek o rozpoczęciu egzekucji. W tym przypadku może przykładowo zlicytowane środki trwałe należące do firmy, z pewnością będzie to sytuacja bardzo niekorzystna dla firmy, która nadal chce prowadzić działalność.

Wynajęcie zewnętrznej firmy windykacyjnej może być dobrym pomysłem, jeżeli nie widzimy innego sposobu na załatwienie problemu długu. Oczywiście firmy windykacyjne powinny z pełnym profesjonalizmem podchodzić do odzyskania pieniędzy, najczęściej będzie to droga prawna, przykładowo wysłanie wezwania do zapłaty. Dłużnicy często widząc wezwanie będą chcieli jak najszybciej oddać pieniądze, ponieważ jest to ostatni krok przed wejściem na drogę sądową. Dlatego też windykacja może być bardzo skuteczna.